Obchodní podmínky

Uskutečnění objednávky
Objednatel (kupující) může uskutečnit závaznou objednávku několika způsoby: 

  • e-mailem s udáním dodací adresy, telefonického kontaktu a přesné specifikace  požadovaného zboží
  • pomocí objednávkového formuláře na těchto stránkách

Uskutečněním objednávky objednatel (kupující) souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Expedice zboží
K expedici zboží dochází ihned po jeho vyrobení.

Podklady pro výrobu a schvalování podkladů
Objednatel dodá dodavateli veškeré podklady nutné pro výrobu v případě, že to povaha zboží vyžaduje. V takovém případě dodavatel zašle zpracované podklady pro tisk objednateli ve formátu .pdf ke korektuře. Po odsouhasení tiskových podkladů objednatelem je zboží předáno do výroby. Po odsouhlasení podkladů odpovídá objednatel za chyby, které nejsou odhaleny korekturou. Za chyby způsobené technologickým postupem výroby odpovídá dodavatel.

Doprava a platby
Zboží bude objednateli zasláno na dodací adresu balíkem prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností DPD. Jelikož veškeré zboží je vyráběno na zakázku u  firem a fyzických osob JE požadovaná platba předem. Platbu je nutné provést na základě výzvy k platbě, teprve po obdržení platby bude započata výroba zboží. U měst, obcí a škol NENÍ platba předem. Faktura bude vystavena a odeslána emailem až po odeslání zboží.
Cena balného a dopravy činí 160,-Kč včetně 21% DPH.

Odstoupení od smlouvy
Kupní smlouva vzniká zasláním objednávky a jejím potvrzením ze strany dodavatele. Od smlouvy je možno odstoupit pouze po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele. Pokud do té doby vznikly dodavateli náklady spojené s objednávkou, je objednatel povinen tyto náklady uhradit. V případě, že dodavatel má již zboží připraveno, je objednatel zboží povinen odebrat. 

Reklamace
V případě doručení zboží v poškozeném obalu má objednatel povinnost zboží nepřevzít a důvod nepřevzetí úvést dopravci do protokolu, v takovém případě za poškození zboží zodpovídá dopravce. Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má objednatel právo zboží reklamovat, a to bez odkladu po zjištění závady. Spolu s reklamovaným zbožím je nutno přiložit kopii faktury, stručný popis závady. Reklamovat nelze zboží opotřebené, nesprávně používáné nebo špatně skladované. O reklamaci objednatel informuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Objednatel uvede přesný popis závady, včetně množství reklamovaného zboží. Pokud objednatel zašle i fotodokumentaci, ta musí být natolik detailní, aby z ní bylo patrné, o jakou závadu se jedná. Reklamované zboží je objednatel povinen dodat na adresu prodejce osobně nebo doporučeným balíkem. Balík s reklamovaným zbožím není možné zasílat na dobírku. Pokud tato situace nastane, dodavatel je oprávněn balík nepřevzít. Objednatel posílá balík na své náklady. Reklamace je řešena dle předpisů a norem platných v době uplatnění reklamace. Záruční doba na zboží, které není předmětem výroby dodavatele, je 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.

Ochrana osobních údajů 
Dle zákona č.101/2000 Sb. se dodavatel zavazuje veškeré informace o objednateli shromažďované v souvislosti s registrací nebo uskutečněním objednávky využívat pouze pro vlastní obchodní či marketingovou potřebu. Uskutečněním objednávky souhlasí objednatel se zasíláním novinek z webu www.tiskarnabrazda.cz a jeho e-shopu na jeho e-mailovou adresu. Pokud již objednatel nemá zájem být dále informován prostřednictvím zasílání zpráv, má právo toto zasílání kdykoliv ukončit. Objednatel má právo kdykoliv požádat o výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.

Ostatní ustanovení
Objednatel bere na vědomí výše uvedené obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli upravit, zejména v bodě Doprava a platby v závislosti na změně obchodní politiky nebo vlivem úpravy cen dopravců. Dodavatel upozorňuje, že zboží dodává pouze na území ČR.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.